5.6.08

İsmailaga.info Fener Rum Patrikhanesi'ni Fena Sıkıştırdı


www.ismailaga.info Fener Rum Patrikhanesi ile ilgili çok önemli bir yazı yazdı.
Patrikhane'nin geçmişinede yer verilen yazı da Fener Rum Patrikhane'sinin patriği Bartholomeos'un Türkiye Cumhuriyet'i Devletine nasıl meydan okuduğu da açıklanıyor.
DEVLETE BAŞ KALDIRI
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ökümenikliğini tanıtma, kabul ettirme yönündeki çalışmalarının en önemli adımlarından birisinide Fener Rum Patrikhanesi'nin 12 kişilik Sen Sinod'una Türk vatandaşı olan 6 üyesinin yerine 2 yunanlı metropolit, ABD ve İngiltere başpiskoposları, Yeni Zelanda ve Finlandiya'dan birer başpiskopos üye almakla atmıştır.Böylece Ökümenik misyonu icraa edeceğini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni nazar-ı itibara almayacağını göstermiştir.